Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INT/EB/ZA/3/V/A/0154

Na realizáciu mikroprojektu „Interkulturálne vzdelávacie aktivity v oblasti environmentálnej výchovy – Hmyzí hotel“, č. INT/EB/ZA/3/V/A/0154

Zmluva  tu