foto: Pixabay

Lienka bodkovaná je veľmi užitočný hmyzí dravec. Dospelá lienka denne skonzumuje 50 až 90 vošiek. Ani jej larvy v apetíte nezaostávajú. Počas troch týždňov od vyliahnutia až do zakuklenia zlikviduje každá larva  až 400 vošiek. Na Slovensku žije až 73 druhov lienok.

Hmyzí hotel im môže poslúžiť ako zimovisko. Majú rady najmä úzke dutinky, kde sa môžu schovať.