Motýle sú usilovné opeľovače a sú veselou ozdobou záhradiek. Milujú najmä fialové kvietky, ale aj žlté, červené alebo oranžové rastlinky. Pestrofarebná lúka je pre motýle doslova raj. Na zimné obdobie kukly motýľov hľadajú útočisko v hmyzom domčeku.

V lokalite, kde je umiestnený náš grandhotel pre hmyzie spoločenstvá, sú zaujímavosťou práve motýle. V katastri Bytče, Hlbokého nad Váhom a Hrabového sa zistilo až 40 druhov motýľov s dennou aktivitou a 226 nočných motýľov. Z denných napríklad mlynárik kapustový, modráčik obyčajný, perlovec stribristopásavý, babôčka admirálska, očkáň timotejkový. V údolí Váhu zaznamenali výskyt vidlochvosta feniklového a vidlochvosta ovocného. Niektoré z nich sú celosvetovo ohrozené a zákonom chránené.

Na obrázku vidlochvost ovocný