„Interkulturálne vzdelávacie aktivity v oblasti environmentálnej výchovy – Hmyzí hotel“

Mikroprojekt realizovaný cez: Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2014 – 2020 (PL-SK 2014-2020)

Vedúci partner mikroprojektu: Občianske združenie Letobiel

Partneri mikroprojektu: STOWARZYSZENIE SÓLKICZORA.PL

Obdobie realizácie: 12/2019 – 11/2020

Celková hodnota mikroprojektu: 24 390,90 EUR

Opis mikroprojektu:

Špecifický cieľ mikroprojektu: Zvýšenie ochrany prírodného dedičstva v cezhraničnej oblasti, osveta a propagácia environmentálnej výchovy a upevnenie cezhraničného priateľstva.

Hlavný cieľ mikroprojektu: Partneri mikroprojektu vytvoria prototyp hmyzieho hotela, ktorý budú polročne monitorovať prostredníctvom webkamier a zabezpečia živý prenos na webovú stránku. Výstupom monitoringu usídleného hmyzu bude krátky dvojjazyčný film o živote hmyzu. Ten sa plánuje bezodplatne ponúknuť ZŠ v pohraničnom regióne.

Ďalším výstupom projektu budú spoločné semináre slovenských a poľských detí pod gesciou entomológov, na ktorých si vytvoria vlastné objekty hmyzích domov, ako inovatívne nástroje neformálneho vzdelávania.