Medzi návštevníkov hmyzieho hotela patrí aj hmyz, ktorý obľubuje vodu. Sú to napríklad vážky a šidielka. V okolí Bytče sa vážky najviac vyskytujú na pravom brehu Váhu, v lokalite Sihoť. Medzi prvými sa tu na jar objavujú dospelé jedince šidielka ploskonohéhošidielka väčšieho. V priebehu júna začínajú poletovať šidlovky.

Rozdiel medzi vážkou a šidielkom je ten, že šidielka sú väčšie a lietajú oveľa rýchlejšie. Napríklad také šidlo modré dorastá až do dĺžky 8 cm, s rozpätím krídel okolo 11 cm.

Keďže náš grandhotel je postavený v blízkosti rybníka, očakávame v ňom aj usídlenie tohto zaujímavého hmyzu.

Vážka – zdroj pixabay