Letobiel – občianske združenie

Názov združenia: Letobiel
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
IČO: 42224365
Sídlo: Bôrická cesta 3047/107, 01001 Žilina, Slovenská republika
Registračné číslo: VVS/1-900/90-40550
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 29.11.2012

Kontaktný formulár