Opelenie rastlín majú na starosti najmä motýle, mole, lienky, čmeliaky a samotárske včely. Každý rok na jar si tento drobný hmyz hľadá svoje miesto, bezpečnú skrýšu, kde prežije zimu a nakladie vajíčka pre svoje pokolenie. Ak chcete prilákať aj motýle, ideálne je nasadiť v okolí hmyzieho hotela kvety.

Región Bytča je špecifický výskytom rôznych druhov motýľov. V katastri Bytče sa zistilo až 40 druhov motýľov s dennou aktivitou. V údolí Váhu zaznamenali výskyt vzácneho vidlochvosta feniklového a vidlochvosta ovocného.